top of page
עמוד הבית
לפרטים והרשמה לקורס בכלכלת משפחה

מתי "חברה" היא גם קהילה?

חברה אנושית היא אוסף של אנשים המקיימים התנהגות משותפת. כאשר אנחנו מתבוננים בלהקת אריות- אנו מבינים כי הם מצייתים למבנה חברתי המושרש בהם. הזכר השולט גדול ועצל, סביבו שרועות מספר לביאות הנחות מהציד ולצידם- גורים הלומדים ממשחק. אולי במרחק ראיה בין השיחים נוכל למצוא עוד מספר אריות רעבים חסרי מנוח הטוענים לכתר... הם כל כך אנושיים בעיננו, אך עדיין- אינם מהווים קהילה.

 

קהילה אנושית מסוגלת להתאגד תחת רעין מופשט ואף לפעול להשגתו. בנוסף לקיום חוקי הצדק של החברה והמוסכמות הכלכליות המשותפות, בקהילה הכלכלית נתאגד תחת הרעיון שאנו רוצים לקיים חיים של שפע ובריאות, ונשאף להשיגם.

 

למעשה, חיים בקהילה דורשים מיומנות שבחלקה אבדה לנו עקב אורח החיים המודרני, המעודד אותנו למקסם את התועלת שלנו בלבד. פועל היוצא מתנהגות זו, הינה היפרדות- עד הווצרות בידוד ואורח חיים אנוכי. בקהילה הכלכלית נתאמן לשתף פעולה בכדי להשיג תועלת גדולה יותר לכל החברים, עד שהתנהגות זו תהפוך לטבע שני. הקשרים החברתיים יתהדקו ויצרו קהילה כלכלית בעלת ערבות הדדית, קהילה מתפקדת ופורחת.  

 

כל סוגי האימונים שיתבצעו ויתורגלו בקהילה יהיו במסגרת מרכז ההוראה. החברים בקהילה יוכשרו בעזרת קורסים בכלכלת משפחה, מימון והשקעות, שוקי הון, ניהול סיכונים, קרנות גידור ושימוש בנגזרים פיננסים והנדסה פיננסית של מכשירי השקעה מובנים. כל ההכשרות יתמקדו במשקיעים ובהשקעות כאחד. את התרגול נבצע ברובו תוך כדאי מסחר יום יומי בקהילה. מרכזי ההוראה יהווה מקום נעים להכרות ולשיח של החברים, ניקח ביחד פסק זמן מהמירוץ של החיים, ונתעמק מחדש בדרך לחרות כלכלית והצלחה.

 

הקהילה הכלכלית תקיים מועדון השקעות אליו המתאמן המתמיד יוכל להשתייך, במידה והוכשר במימון והשקעות. נפתח קבוצות השקעה משותפות, שאסטרטגית ההשקעה שלהן תתבסס על מחקר שנבצע למטרה ייעודית זו במסגרת המעבדה להנדסה פיננסית. נחלוק את הידע ונממש אסטרטגיות חדשות. מטרת מועדון ההשקעות תהיה הקמה, מימון וניהול חברות המשרתות את הקהילה בכל דרך.  

 

רוצים להצטרף ולהיות חלק מהקהילה הכלכלית?

אני מזמין את כולכם למפגש הכרות חינם.

 

גל.

bottom of page